VÄRLDSARVSGÅRDEN
BOMMARS I LETSBO


År 2012 blev gården Bommars tillsammans med sex andra hälsingegårdar inskrivna på UNESCOs världsarvslista över platser i världen som är så unika för sin tidsepok att det är av intresse för hela mänskligheten.


Gården med sina brunbrända timmerhus ligger i vackert belägen i utkanten av byn Letsbo i nordvästra Hälsingland. Hälsingegårdarna är speciellt kända för sina hus och rum byggda för fest och utmärker sig speciellt för sina dekorativt målade interiörer på 1800-talet. Festsalen i Bommars är särskilt utmärkande med sina tapeter som har schablonmålning mellan tapetvåderna.

GUIDNING BOMMARS

På UNESCOs världsarvslista står Bommars som en av sju utvalda hälsingegårdar som tillsammans utgör Världsarvet Hälsingegårdar. Gården med sina brunbrända timmerhus ligger vackert beläget i utkanten av byn Letsbo, norr om Ljusdal i nordvästra Hälsingland. I generationer tillbaka har man här haft en stark tradition av att bruka skog och mark. I husen finns inredning i original från år 1848 där festsalen är särskilt utmärkande med färgstarka schablonmålningar och tapeter.

Världsarvsutnämningens fokus ligger i stort på inredningsdetaljerna på gårdarna och de vackert utsmyckade rummen och festsalarna. På Bommars finns även marmoreringsmålningar, ådringsmålning och schabloner i de intilliggande rummen på husets övervåning. Många fina redskap från arbetet på gården förr i tiden finns bevarade. Många uthus och lador finns bevarade på gården och ladugården som byggdes i slutet av 1800-talet finns kvar. Då var den högst modern med sina tre våningar och är idag i sig fascinerande att studera rent byggnadsmässigt. I boningshuset finns det ursprungliga köket bevarat, här finns många tecken av liv från gården bevarat i märken i väggar, tak och golv att ta del av.  Bommars är privatägt och ägaren Karl-Erik välkomnar till guidade visningar där du både får höra om gården, världsarvet, om livsöden och händelser på gården samt se de vackra högtidsmiljöerna (rummen) som finns bevarade.

SOMMARTID ÖPPET FÖR GUIDNING -
ALLA BESÖK BEHÖVER FÖRBOKAS.

Pris 300 kr/pers, kaffe ingår.

Gratis för barn under 16 år.

 

Bokning: Karl-Erik 076-7851695

VARMT VÄLKOMMEN!