Hälsingegården Bommars

Ett levande kulturarv

Världsarvsgården Bommars

Hälsingegårdarna skrevs in på Unescos världsarvslista under namnet ”Decorated Farmhouses of Hälsingland” Utnämningen fokuserar på det som verkligen är unikt med gårdarna, den folkliga byggnads-, och inredningskonsten. Dels att hälsingarna byggde fler och större rum för fester än bönder i resten av värden, dels att det finns fler dekorerade interiörer i boendemiljö bevarade i Hälsingland än någon annanstans i världen.

Solbränd mangårdsbyggnad, vackra inredda rum för fest

Bommars är känd för sina solbrända hus och gården visar hur de rika bönderna i Ljusdals socken byggde på 1800- talet. Gården nämns som Oppigården redan år 1542 men fick sitt nuvarande namn på 1900- talet.
Mangårdsbyggnaden består av två våningar. På den övre våningen ligger den berömda festsalen. De olika rummen inredda med tryckta tapeter och allmogemåleri ger en ovanligt tydlig bild av hälsingeböndernas estetiska uppfattning och den breda repertoar som allmogemålaren i landskapet behärskade när det gällde inredningskonst.

Privat gård där vi lever och bor

Bommars är en privatägd gård där man bor i bägge husen. Gården är Byggnadsminnesförklarad, men för det är det inget museum. Man bor i de delar av husen som är moderna.
Vi erbjuder guidning för dig som besökare på speciellt utsatta tider eller genom förbokning. Under sommaren anordnas även ett fåtal genuina evenemang som förgyller tillvaron både för besökare och för oss som familj.

Besöksadress:

Letsbo Färjestadsv. 40 Tallåsen

Bommars Kultur och Natur, Familjen Envall i Letsbo, info@bommars.se

MADE BY ohappa